Skip to content
หน้าแรก » รวม คาถาสอบผ่าน การสอบครั้งนี้ เราต้องรอดไปด้วยกัน!

รวม คาถาสอบผ่าน การสอบครั้งนี้ เราต้องรอดไปด้วยกัน!

คาถาสอบผ่าน

พร้อมกันหรือยัง กับ การเตรียมสอบในครั้งนี้ มาพบกับ คาถาสอบผ่าน เพิ่มความมั่นใจในการสอบ ว่าเราจะรอดไปด้วยกัน ต่อให้เราอ่านหนังสือมาหนักแค่ไหนก็ตาม แต่ก็บางทีที่เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเช่นกัน ต้องการมีที่พึ่งทางจิตใจ ถ้าเป็นคนไทย ก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนที่จะทำข้อสอบ แบบนี้ มีหรือ Ruay 9 จะพลาด ได้รวมเอาคาถาสอบผ่านสุดปัง มาให้ทุกท่านที่กำลังจะมีสอบ ได้ท่องกันก่อนสอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ เสริมกำลังใจได้เป็นอย่างดี

ทุกคนกำลังทำข้อสอบ

รวม คาถาสอบผ่าน

คาถาพระอินทร์ คาถาสอบผ่าน

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

สหัสสเนตโต เทวินโต ทิพพจักขุง วิโสทายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู

ท่องคาถาพระอินทร์ ทั้งหมด 5 จบ ทั้ง ก่อนอ่านหนังสือ และ หลังอ่านหนังสือ ทุกวัน จากนั้น ให้กล่าวต่อว่า “ขออิทธิฤทธิ์พระอินทร์ จงดลบันดาลให้การอ่านหนังสือในครั้งนี้ ส่งผลให้ (ชื่อ – นามสกุลของผู้สอบ) ทำข้อสอบได้ด้วยเถิด สาธุ” จะช่วยให้เรามีกำลังใจในการสอบ และ สามารถทำคะแนนสอบได้เพิ่มมากขึ้น เป็นหนึ่งในคาถายอดฮิต สำหรับคนเตรียมตัวสอบเลยก็ว่าได้

คาถาพระสุนทรีวาณี

พระสุนทรีวาณี

มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรีปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนังฯ

คาถานี้ มีอีกชื่อหนึ่ง คือ ‘คาถาบูชาเทพแห่งความสำเร็จ’ ควรท่อง 3, 5 หรือ 7 จบ แล้วแต่สะดวก จากนั้น ให้กล่าวต่อว่า “พระสุนทรีวาณี เทพแห่งความสำเร็จ ขอพลังท่านจงสถิตแก่ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุลของผู้สอบ) ให้การข้อสอบครั้งนี้ ผ่านไปได้ด้วยดีเถิด สาธุ” เชื่อว่า ช่วยให้มีความจำที่แม่นยำมายิ่งขึ้น

คาถาสอบผ่าน ท่องก่อนทำข้อสอบ

กำลังทำข้อสอบ

(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ / ท่องทั้งหมด 3 จบ ก่อนเริ่มสวด)

พานังทา โส สัตถานัง มิโคมัง มิโคมา

เมื่อเข้าไปในห้องสอบ ให้ตั้งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ แล้วท่องคาถานี้ 1 จบ ในขณะที่กำลังท่องคาถา ให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่า เราสามารถผ่านมันไปได้ อย่าให้ความคิดอื่นเข้ามาในหัวเด็ดขาด จากนั้น ก็ให้เปิดข้อสอบ แล้วลงมือทำ ควรเปิดทำที่ข้อสุดท้ายก่อน เชื่อว่า จะทำให้สามารถทำได้เสร็จทันเวลาทุกข้อ

คาถาเรียกความมั่นใจในห้องสอบ

ผู้หญิงยิ้มให้กล้อง

(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ / ท่องทั้งหมด 3 จบ ก่อนเริ่มสวด)

สหัสสเนตโต เทวินโต ทิพพจักขุง วิโสทายิ

หากทำข้อสอบไป แล้วไม่มั่นใจว่า ที่เราทำไปนั้น ถูกต้องหรือไม่ ให้หยุดทำข้อสอบก่อน คว่ำกระดาษคำตอบลง แล้วท่องคาถานี้ 7 จบ แล้วค่อยเปิดขึ้นมาทำใหม่ มั่นใจข้อไหน ก็กาข้อนั้นไปเลย

คาถาภาวนาสอบไล่ได้ หลวงพ่อทบ วัดชนแดน

หลวงพ่อทบ วัดชนแดน

(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ / ท่องทั้งหมด 3 จบ ก่อนเริ่มสวด)

นะโปงปุ ทะลุปัญญา พระพุทนำพา พระธาคิดได้ มุตโตมุตตัง สะระณังมุตโต

หลวงพ่อทบ ธัมมปัญโญ (พระครูวิชิตพัชราจารย์) เทพแห่งความเมตตา มีพลังจิตแก่กล้าเหลือธรรมชาติ อยู่ประจำวัดพระพุทธบาทชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อว่า หลวงพ่อทบ จะช่วยให้สอบผ่านในทุกสนามสอบ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ เพื่อความสำเร็จ

พระพิฆเนศกำลังมองดูอยู่

(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ / ท่องทั้งหมด 3 จบ ก่อนเริ่มสวด)

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

คาถาของพระพิฆเนศ มีความเป็นพิธีการมากกว่าคาถาอื่นๆ ควรมีการจัดทำเครื่องถวายให้กับพระพิฆเนศด้วย หลังจากกล่าวบทสวดเสร็จให้ ให้พูดคำว่า “โอม ศานติ” ทั้งหมด 3 ครั้ง ขอความสันติและสงบสุข เป็นอันเสร็จพิธี พระพิฆเนศจะช่วยให้ท่านสอบผ่านได้อย่างง่ายดาย ด้วยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด แต่เราก็ต้องอ่านหนังสือเองด้วย เพราะท่านชอบคนขยัน

ผู้หญิงกำลังพนมมือไหว้ขอพร
พระอินทร์

เป็นเทวราช มีหน้าที่ปกครองสวรรค์และอภิบาลโลก เป็นผู้นำในด้านการปราบอมนุษย์ต่างๆ ทรงช้างเอราวัณ ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาพุทธ

พระพิฆเนศ

เป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี มีเศียรเป็นช้าง มีร่างกายเป็นมนุษย์ ชื่อของท่านมีความหมายว่า สามารถปลดปล่อยอุปสรรคทั้งปวง ท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จและเป็นเทพแห่งการเริ่มต้น

พระสุนทรีวาณี

เป็นเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธของประเทศไทย มีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎก ต้นกำเนิดจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์สีขาว หัตถ์ขวากวักเรียก หัตถ์ซ้ายทรงดวงแก้วไว้ในหัตถ์ แล้ววางบนเพลา

สรุป

ตั้งใจอ่านหนังสือสอบไม่พอ ต้องท่อง คาถาสอบผ่าน เพิ่มความมั่นใจเข้าไปด้วย ใครที่กำลังกลัวผลสอบจะออกมาไม่ดี หรือ กำลังจะมีสอบ ต้องท่องคาถาสอบผ่านเสริมความมั่นใจ ช่วยส่งเสริมให้เราทำข้อสอบ แต่ต้องไม่ลืมที่จะอ่านหนังสือสอบด้วยตัวเองด้วย เพราะไม่ว่าจะท่องคาถามากแค่ไหน บ่อยแค่ไหน แต่ถ้าไม่ยอมอ่านหนังสือเลย คาถานั้นก็จะไม่ได้ผล เพราะคาถาจะได้ผลแค่กับคนที่มีความพยายาม มีความตั้งใจจริง แน่วแน่ แบบนี้สิ คาถาสอบผ่าน ถึงจะได้ผล

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ศรีคุรุเทพมนตรา

บทความแนะนำ