Skip to content
หน้าแรก » วิธีใส่บาตรให้ถูกต้อง ช่วยลดกรรม ทำชีวีมีความสุข

วิธีใส่บาตรให้ถูกต้อง ช่วยลดกรรม ทำชีวีมีความสุข

วิธีใส่บาตรให้ถูกวิธี

หากเรารู้จัก วิธีใส่บาตรให้ถูกวิธี จะช่วยให้เราทำบุญได้อย่างถูกต้อง เพิ่มแต้มบุญ ลดผลกรรมได้จริง แม้ว่าเราจะรู้จักการใส่บาตรอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีหลายคนที่ทำไม่ถูกวิธี ใส่บาตรตามแบบที่พอเข้าใจคร่าว ๆ แต่ถ้าเราอยากจะใส่บาตรให้ถูกวิธี ตามหลักพระพุทธศาสนาจริง ๆ ก็อย่าไปมัว ฝันว่าใส่บาตร ฝันเห็นพระสงฆ์ แล้วใส่บาตรในความฝันกันอยู่เลย มารู้วิธีการใส่บาตรแบบจริง ๆ จัง ๆ กันได้ที่ Ruay 9 ได้เลย

ทำบุยด้วยการใส่บาตร

วิธีใส่บาตรให้ถูกวิธี ช่วยลดกรรมได้จริง!

สำหรับวันนี้ ruay จะมาแนะนำวิธีการใส่บาตรที่ถูกต้องให้กับทุกท่านได้นำไปปฏิบัติจริงกัน บางวิธีเราอาจจะเคยได้ยินกันมาอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดมากนัก ในครั้งนี้เราจะมาบอกวิธีการใส่บาตรตามหลักศาสนาพุทธให้ฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบ ใครอยาก ใส่บาตรให้สัตว์เลี้ยง ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ใส่บาตรตอนเช้า
  1. ก่อนที่จะเริ่มใส่บาตร หรือ ขณะที่กำลังรอพระสงฆ์เดินผ่าน ให้เราตั้งจิตให้มั่น คิดแต่สิ่งดี ๆ ที่สำคัญ ต้องอย่าเลือกให้เฉพาะพระสงฆ์รูปที่เราชื่นชอบเท่านั้น ควรให้เท่า ๆ กันทุกองค์ ให้จนกว่าอาหารที่เตรียมมาจะหมด การให้ด้วยจิตศรัทธา ไม่ทำตัว ‘เลือกที่รักมักที่ชัง’ จะช่วยให้เราได้บุญมากกว่าการเลือกใส่บาตร
  2. ในขณะที่พระสงฆ์กำลังเดินมาทางเรา ให้เราตั้งจิตอธิษฐาน สองมือถือขันข้าว ถืออาหารที่เตรียมมา พร้อมนั่งยอง ๆ และอย่าลืมถอดรองเท้าของเราออกก่อนด้วย แล้วอธิษฐานในใจว่า “สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นกิเลสเถิด”
  3. เมื่อทำการอธิษฐานเรียบร้อยแล้ว ให้เราลุกขึ้นมาเพื่อตักบาตร แต่อย่าเพิ่งใส่รองเท้าจนกว่าจะจบพิธี เพราะเหมือนเป็นการไม่เคารพพระภิกษุสงฆ์ ยกเว้นว่า เท้าของเราได้รับบาดเจ็บ หรือมีน้ำขังสกปรกอยู่ ในกรณีนี้ จนเราสามารถใส่รองเท้าได้ แต่ปกติแล้วเราต้องถอดรองเท้าออก ขณะที่พระสงฆ์เดินผ่าน
  4. หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้ว ให้เรานำขันข้าวหรือตระกร้าที่ใส่อาหารสำหรับใส่บาตรวางไว้บริเวณโต๊ะหรือบนรถ แล้วน้อมตัวลงรับคำให้พรจากพระสงฆ์ แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า “นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง วะรัง, เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของศาสดา”

กรวดน้ำหลังใส่บาตร

พระเดินเรียงแถว

เมื่อเราทำการใส่บาตรรับพรจากพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาที่จะกรวดน้ำ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ภูตผีปีศาจที่มาขอส่วนบุญ หรือส่งให้ญาติพี่น้องที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยต้องปฏิบัติตาม วิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้อง เพื่อที่ผลบุญนั้น จะส่งไปให้กับคนหรือสิ่งที่ล่วงลับไปแล้ว และได้รับผลบุญนั้นจริง ๆ โดย ruay จะมาบอกคาถากรวดน้ำที่น่าสนใจให้กับทุกท่าน ดังนี้

คาถากรวดน้ำ

หลังจากที่เราทำการ กรวดน้ำเปียก เรียบร้อยแล้ว ให้นำน้ำที่เทใส่ในภาชนะรองไปรดที่โคน ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ อย่างเช่น ต้นโพธิ์ ต้นไทร ยิ่งถ้าเป็น ต้นไม้ให้หวย จะยิ่งเข้าทางนักเสี่ยงโชคเป็นอย่างมาก หรือถ้าไม่มี ก็นำไปรดที่โคนต้นไม้ใหญ่ก็ได้ แล้วท่องคาถากรวดน้ำ ขณะที่กำลังรดน้ำลงบนโคนของต้นไม้ ดังนี้

รดน้ำลงโคนต้นไม้
กรวดน้ำ

เป็นการทำบุญ เพื่อแผ่ส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร หรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ แม้กระทั่งให้ตัวเราเอง สามารถกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จ หรือจะกลับไปกรวดน้ำที่บ้านก็ได้

กรวดน้ำแบบเปียก

การกรวดน้ำเปียก ใช้ ‘น้ำ’ เป็นสื่อกลางในการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คนที่ได้จากไปแล้ว ต้องมีน้ำและภาชนะในการเทและการรองน้ำด้วย หลังจากนั้นก็เอาไปรดโคนต้นไม้ใหญ่

กรวดน้ำแบบแห้ง

การกรวดน้ำแบบแห้ง ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเลย เพราะว่าเราสามารถตั้งสมาธิได้ด้วยตัวเอง ประนมมือขึ้นมากลางอก ตั้งจิตอธิษฐาน นึกถึงคนที่เราจะทำบุญให้ก็เป็นอันเสร็จพิธี

คาถากรวดน้ำ อิมินา

กรวดน้ำ

(ท่องนะโม 3 จบ)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา
ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
พรัหมมะ มาราจะ อินทา จะ ทุโลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุ ปาทานะเฉทะนัง
เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
พุทธาทิปะ วะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมา
ปัญจะมาเร ชิเร นาโถ ปัตจะสัมโพธิ มุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ มหาเวรัง
สัพพะพุทเธ นะมามิหัง
อิทัง เม ญาตินัง โหตุ
สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

คาถากรวดน้ำ แบบย่อ

กรวดน้ำทำบุญ

อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเถิด

คาถากรวดน้ำ แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

เทน้ำลง

อิทัง เม มาตาปิตุนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข)

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข)

ไหว้พระสงฆ์

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก A ดวง

สรุป

หากเราทำตาม วิธีใส่บาตรให้ถูกวิธี ได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้เราสามารถลดผลกรรมเพิ่มผลบุญ ส่งต่อผลบุญเหล่านี้ให้กับญาติผู้ล่วงลับ หรือเจ้ากรรมนายเวรไปได้ ถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ทำผิดวิธีอยู่ ก็มาเริ่มต้นกันใหม่ ไม่ต้องไปเสียใจกับเรื่องที่ผ่านไปแล้ว จากนี้ไปเราก็สามารถทำให้ถูกวิธีได้เช่นกัน ทำบุญเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมหาเวลาไปเสี่ยงโชคกับหวยออนไลน์กันได้ที่ LOTTOVIP แหล่งรวมหวยออนไลน์เด็ด ๆ ดัง ๆ จากทั่วทุกสารทิศ มาให้ทุกท่านได้เล่นกันแล้ววันนี้

บทความแนะนำ