Skip to content
หน้าแรก » กราบไหว้ พระประจำวันเกิด บูชาทุกวันช่วยเสริมโชคเสริมบารมี

กราบไหว้ พระประจำวันเกิด บูชาทุกวันช่วยเสริมโชคเสริมบารมี

พระประจำวันเกิด

สัปดาห์หนึ่ง มี 7 วัน ทุกวันมี พระประจำวันเกิด ให้สำหรับบูชา ซึ่งพระแต่ละองค์นั้น ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ตามนิสัยและลักษณะของคนแต่ละวัน สำหรับใครที่กำลังมองหาพระมาบูชา แต่ยังไม่แน่ใจว่า เราต้องบูชาพระองค์ไหนกันแน่ สำหรับครั้งนี้ Ruay 9 มีคำตอบมาให้ และไม่เพียงเท่านั้น เรายังได้ให้พระคาถาในการบูชา สำหรับพระในแต่ละวันด้วย เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในการสักการะมากยิ่งขึ้น

พระพุทธรูป

พระประจำวันเกิด

พระประจำวันเกิด คือ พระที่เป็นตัวแทนของคนที่เกิดในแต่ละวัน หากทำการบูชา จะช่วยเสริมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งได้ตามนี้ วันจันทร์ เป็นพระปางห้ามญาติ, วันอังคาร เป็นพระปางไสยาสน์, วันพุธกลางวัน เป็นพระปางอุ้มบาตร ส่วนตอนกลางเป็น พระปางป่าเลไลยก์, วันพฤหัสบดี เป็นพระปางสมาธิ, วันศุกร์ เป็นพระปางรำพึง, วันเสาร์ เป็นพระปางนาคปรก และ วันอาทิตย์ เป็นพระปางถวายเนตร โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังต่อไปนี้

พระประจำวันจันทร์

ได้แก่ ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร

พระปางห้ามสมุทร
 • ลักษณะของปางห้ามญาติ

ปางห้ามญาติ หรือ ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปปางยืน จุดเด่นคือยกมือขึ้นเสมออก ฝ่ามืออยู่ในลักษณะตั้ง ยื่นออกไปข้างหน้า คล้ายกับการยกมือห้ามบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งปางห้ามญาติ ถึงแม้จะมีลักษณะยืนเหมือนปางห้ามสมุทร แต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันคือ ปางห้ามญาติจะยกมือขวาข้างเดียว แต่ปางห้ามสมุทรจะยกมือขึ้นห้ามทั้งสองข้างนั่นเอง สำหรับปางนี้ เหมาะสำหรับคนที่ใจเย็นมาก แม้ว่าจะมีคนโกรธ เราก็ไม่โกรธกลับ สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ช่วยให้มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดเวลา

 • นิสัยของคนเกิดวันจันทร์

นิสัยอ่อนโยน ขี้สงสาร พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ สุภาพ ขี้เกรงใจ ไม่ชอบการขัดแย้งกับผู้อื่น เน้นวิธีการประนีประนอมมากกว่า มองโลกในแง่ดี เข้าใจผู้อื่น ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง

 • บทสวดบูชาพระประจำวันจันทร์

ก่อนสวดบูชา ให้ทำจิตใจให้สงบ ชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อย เมื่อจิตใจสงบแล้ว จึงเริ่มตั้งจิตอธิษฐาน แล้วสวดมนต์ตามนี้

(สวดวันละ 15 จบ)
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

พระประจำวันอังคาร

ได้แก่ ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน

พระนอน
 • ลักษณะของปางไสยาสน์

ตั้งอยู่ในท่านอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองวางทับซ้อนเสมอกัน มือซ้ายทาบไปที่ลำตัว มือขวาตั้งรับพระเศียรและหมอน ใครที่ต้องการเป็นเจ้าคน นายคน เติบโตในหน้าที่การงาน มีเงินทองไหลมาเทมา ควรบูชาท่านเป็นอย่างดี

 • นิสัยของคนเกิดวันอังคาร

มีนิสัยทะเยอทะยาน เข็มแข็ง อดทน กล้าหาญ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามา กล้าได้กล้าเสีย เป็นที่รักในกลุ่มเพื่อน เวลาทำอะไร ก็จะตั้งใจทำเต็มที่ เวลาโกรธ เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย ทิฐิสูง หัวดื้อ

 • บทสวดบูชาพระประจำวันอังคาร

คนวันอังคาร เป็นคนที่มีอารมณ์มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์โมโห ต้องทำใจจิตใจเย็นลงเสียก่อน ถึงจะทำให้สวดมนต์ได้ผลดียิ่งขึ้น

(สวดวันละ 8 จบ)
ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

พระประจำวันพุธ (ตอนกลางวัน)

ได้แก่ ปางอุ้มบาตร

พระปางอุ้มบาตร
 • ลักษณะของปางอุ้มบาตร

พระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถยืน มือทั้งสองข้าง ประคองบาตรไว้ อยู่ประมาณเอว คนที่มีจิตใจดี มีเมตตา ชอบทำบุญ ช่วยเหลือผู้คนและสัตว์ ท่านจะช่วยให้สมพรที่ขอไว้

 • นิสัยของคนเกิดวันพุธ (ตอนกลางวัน)

มีความสามารถในด้านการสื่อสาร สามารถใช้คำพูดในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี มีวาทศิลป์ มีเพื่อนอยู่รอบตัวเยอะ เวลาโมโห ชอบพูดจาโผงผาง คุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่

 • บทสวดบูชาพระประจำวันพุธ (ตอนกลางวัน)

เตรียมของสำหรับถวายพระปางอุ้มบาตร ด้วยผลไม้สดและน้ำเปล่าสะอาด แล้วค่อยทำจิตใจให้สงบนิ่ง จากนั้น จึงทำการสวดมนต์

(สวดวันละ 17 จบ)
สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

พระประจำวันพุธ (ตอนกลางคืน)

สำหรับวันพุธตอนกลางคืน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 เป็นต้นไป จนถึงเที่ยงคืน พระประจำตัววันพุธ ตอนกลางคืน ได้แก่ ปางป่าเลไลยก์

พระประจำวันพุธกลางคืน ปางป่าเลไลยก์
 • ลักษณะของปางป่าเลไลยก์

พระพุทธรูปตั้งอยู่ในท่านั่งบนก้อนศิลา เท้าทั้งสองข้างวางบนดอกบัว มือซ้ายวางคว่ำไว้บนเข่า มือขวาวางหงาย อีกด้านเป็นช้างหมอบ กำลังใช้งวงถวายกระบอกน้ำให้พระพุทธรูป ส่วนอีกด้านเป็นลิง ถือรวงผึ้งถวาย สำหรับคนที่ต้องการอำนาจ บารมี อยากให้มีคนนับหน้าถือตา จะต้องบูชาปางป่าเลไลยก์

 • นิสัยของคนเกิดวันพุธ (ตอนกลางคืน)

เป็นคนกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง ไม่ชอบการมีเรื่องกับใคร ไม่ชอบการใช้กำลัง ชอบแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ง่าย แต่ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่

 • บทสวดบูชาพระประจำวันพุธ (ตอนกลางคืน)

สำหรับคนเกิดวันพุธตอนกลางคืน ค่อนข้างพิเศษหน่อย ต้องถวายอาหารสีดำ จุดธูป จุดเทียนให้พร้อม แล้วทำการสวดมนต์บูชาพระปางป่าเลไลยก์

(สวดวันละ 12 จบ)
กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

พระประจำวันพฤหัสบดี

ได้แก่ ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้

พระประจำวันเกิดปางสมาธิ
 • ลักษณะของปางสมาธิ

พระพุทธรูปอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิ มือทั้งสองหงายซ้อนกันบนตัก มือขวาทับมือซ้าย ขาขวาทับขาซ้าย ใครที่กำลังมีสอบ หรือ ต้องการเลื่อนขั้นตำแหน่งงาน บูชาให้ดี แล้วจะสมหวัง

 • นิสัยของคนเกิดวันพฤหัสบดี

ชอบการเรียนรู้ เรียบง่าย รักสงบ มักเป็นคนที่เคร่งในศาสนา มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง หากต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างแล้ว จะทำจนกว่าจะประสบความสำเร็จ คิดก่อนที่จะลงมือทำเสมอ

 • บทสวดบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

สิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีก็คือ การมีสมาธิที่แน่วแน่ มั่นคง ไม่วอกแวกไปไหน ถ้าเกิดเผลอคิดเรื่องอื่นไปแม้แต่วินาทีเดียว ก็จะทำให้บทสวดไม่ได้ผล

(สวดวันละ 19 จบ)
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง
ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ
เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

พระประจำวันศุกร์

ได้แก่ ปางรำพึง

พระประจำวันศุกร์ ปางรำพึง
 • ลักษณะของปางรำพึง

พระพุทธรูปอยู่ในท่ายืน มือสองข้างประสานกัน ยกขึ้นทาบที่อก มือขวาทับมือซ้าย หากเป็นคนที่มีจิตใจดี ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ท่านจะให้พรดังที่ใจเราปรารถนา

 • นิสัยของคนเกิดวันศุกร์

นิสัยร่าเริงแจ่มใส มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานศิลปะ กล้าได้กล้าเสีย เมื่อทุ่มไปสุดใจ แม้จะไม่สมหวัง ก็ไม่เป็นไร แต่ก็เสียใจมากอยู่ ชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เจ้าเล่ห์ไม่ใช่น้อย

 • บทสวดบูชาพระประจำวันศุกร์

เคล็ดลับในการท่องคาถาของคนวันศุกร์ให้ได้ผล ก็คือการเดินจงกรม ลองสวดมนต์เสร็จ แล้วไปเดินจงกรมต่อ จะช่วยให้จิตใจสงบมากยิ่งขึ้น

(สวดวันละ 21 จบ)
ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

พระประจำวันเสาร์

ได้แก่ ปางนาคปรก

พระปางนาคปรก พระประจำวันเสาร์
 • ลักษณะของปางนาคปรก

พระพุทธรูปตั้งอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิ วางมือสองข้างทับซ้อนกัน มือขวาทับมือซ้าย เหมือนกับปางสมาธิ แต่มีพญานาคล้อมรอบอยู่ข้างหลัง และแผ่ตัวอยู่เหนือพระเศียร ช่วยในเรื่องของอำนาจบารมี ใครที่อยากมีเป็นเจ้าคน นายคน ต้องบูชา

 • นิสัยของคนเกิดวันเสาร์

เป็นคนเด็ดเดี่ยว เมื่ออยากได้อะไร ก็ต้องได้ เป็นคนที่มีความคิดรอบคอบมาก จนทำให้บางครั้งตัดสินใจช้าเกินไป ประหยัด มัธยัสถ์ ไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่น เก็บความลับได้เป็นอย่างดี

 • บทสวดบูชาพระประจำวันเสาร์

ก่อนที่จะสวดมนต์ ต้องทำการชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยเสียก่อน หาผ้ามาปูรองนั่ง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วเริ่มท่องคาถา

(สวดวันละ 10 จบ)
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

พระประจำวันอาทิตย์

ได้แก่ ปางถวายเนตร

พระปางถวายเนตร
 • ลักษณะของปางถวายเนตร

พระพุทธรูปอยู่ในท่ายืน ลืมตาทั้ง 2 ข้าง แล้วเพ่งไปข้างหน้า มือทั้งงสองห้อยวางประสานไว้ที่หน้าตัก มือขวาวางไว้บนมือซ้ายเล็กน้อย กำลังมองดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ หากบูชาดีๆ จะทำให้มีแต่คนรักคนเมตตาเรา

 • นิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์

ใจร้อน โกรธง่าย ไม่ชอบการรอคอย ไม่ชอบให้ใครมาขัดใจ สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองไปอย่างตรง ๆ ยึดกับความคิดของตัวเองเป็นหลัก มีความทะเยอทะยานสูง กล้าทำ กล้ารับ เชื่อมั่นในตัวเองสูง

 • บทสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์

คนที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ ก่อนที่จะเริ่มทำการสวดมนต์ ให้เราถามตัวเองก่อนว่า มีจิตศรัทธามากแค่ไหน เพราะหากไม่เชื่อแล้ว ก็ไม่สามารถสวดมนต์ให้สัมฤทธิ์ผลได้

(สวดวันละ 6 จบ)
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ
….
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

พระพุทธรูปสีทอง
ท่านั่งขัดสมาธิ

การนั่งบนพื้น ขาขวาทับขาซ้าย โดยส้นเท้าทั้งสอง จะสัมผัสกับเขา เป็นท่านั่งที่ใช้ในการนั่งสมาธิ ภาวนาจิต หรือบางครั้ง จะใช้ในการนั่งพักผ่อนสบายๆ นั่งกินข้าวกับพื้นก็ได้

บาตร

ภาชนะสำหรับใส่อาหารของพระภิกษุสงฆ์ เวลาที่ออกไปบิณฑบาตร ชาวบ้านก็จะตักหรือหยิบอาหารใส่ในบาตรของพระ มักทำมาจากดินเผาหรือโลหะ

ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับและตรัสรู้ เป็นที่เคารพของชาวพุทธมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ได้แก่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ และ ต้นอานันทโพธิ์ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร

สรุป

อยากโชคดี มีชัย ต้องบูชา พระประจำวันเกิด ของตัวเอง โดยพระแต่ละรูปใน 7 วัน ก็มีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะวันพุธ ที่มีการแยกออกเป็นช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน สามารถหาเช่าพระพุทธรูปประจำวันเกิดมาบูชากันได้ที่บ้าน เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการสวดมนต์ ตามบทสวดประจำวันเกิด จะช่วยเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระพุทธรูปที่เราบูชา ที่สำคัญ อย่าลืมเปลี่ยนน้ำและพวงมาลัยเป็นประจำด้วย สำหรับใครที่ชอบการทำบุญ ก็สามารถ ทำบุญ​เสริมดวงตามวันเกิด ได้ด้วย

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก วัดป่ามหาชัย

บทความแนะนำ