Skip to content
หน้าแรก » บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสั้น จำง่าย ดีต่อชีวิต ยิ่งสวด ยิ่งเจริญ

บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสั้น จำง่าย ดีต่อชีวิต ยิ่งสวด ยิ่งเจริญ

บทสวดมนต์ก่อนนอน

ทำกิจกรรมดีๆ ก่อนที่จะจบวัน กับ บทสวดมนต์ก่อนนอน ในวันๆ หนึ่ง เราต้องพบกับเรื่องมากมายเข้ามา ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดี ทำให้เหนื่อยล้าทั้งกายและใจ ลองมาสวดมนต์ก่อนที่จะเข้านอนกันดู ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายได้มากกว่าเดิม แยกตัวออกจากความวุ่นวาย มาหาความสงบจากพระพุทธศาสนา ไม่จำเป็นว่าเราต้องสวดครบทุกบท เน้นที่ความตั้งใจในการสวดมนต์ของเรามากกว่า ซึ่ง Ruay 9 ก็ได้รวบรวมเอา บทสวดมนต์ก่อนนอน มาให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พระพุทธรูปในวัด

รวม บทสวดมนต์ก่อนนอน

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการสวดมนต์ จะต้องทำความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ เสียก่อน แล้วกราบแบมือลงบนพื้น 3 ครั้ง แล้วเริ่มบทสวดมนต์ตามปกติ

พระพุทธ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง หรือ พระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ

พระธรรม

หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง มีการเก็บรวบรวมไว้เป็นเล่ม เรียกว่า ‘พระไตรปิฏก’ และยังมีคัมภีร์อื่นๆ อีกมากมาย

พระสงฆ์

สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าและนำคำสั่งสอนของท่านมาใช้อย่างเคร่งครัด เป็นตัวแทนในการเผยแผ่ศาสนาพุทธให้แก่คนทั่วไป

เว็บ 365KUB
แทงบอลจ่ายจริง เล่นที่ 365KUB รับโปรเด็ด ๆ เพียบ

บทสวดมนต์เริ่มต้น

พระพุทธเจ้านั่งสมาธิ

ก่อนที่จะเข้าบทสวดการบูชาสิ่งต่างๆ ให้เราเริ่มทำการบูชาพระรัตนตรัยเสียก่อน ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก่อนที่จะไปสู่บทสวดอื่น

บทบูชาพระรัตนตรัย

เป็นการเริ่มต้นกล่าวคำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ…อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ…อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

หลังจากการคำนอบน้อมพระรัตนตรัยแล้ว เราก็จะทำการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ที่เราได้ยินกันบ่อยครั้ง บทสวดไม่ยาวมาก สามารถจำได้ง่าย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ / กราบ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ / กราบ
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ / กราบ

lottovip lottovip
หวยไทย ลาว มาเลย์ ฮานอย หุ้น ฯลฯ LottoVIP มีครบทุหวย

บทสวดบูชาพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นศาสดาของศาสนาพุทธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง มีบารมี ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ท่องทั้งหมด 3 จบ)

บทสวดมนต์ก่อนนอน

หลังจากที่ทำการบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถสวดมนต์บทอื่นได้ ดังต่อไปนี้

สวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดสมาทานศีล 5

การสมาทานศีล คือ ความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการทำความชั่ว เช่น การลักทรัพย์ การฆ่าสัตว์ การผิดลูกผิดเมีย การงดของมึนเมา เป็นต้น

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

https://www.ruay.tools/
แทงหวยไทย หวยนอก ที่ https://ruay.tools/ เริ่มขั้นต่ำ 1 บาท

บทสวดอาราธนาศีล 5

คำว่า ‘อาราธนา’ หมายถึง การเชื้อเชิญให้พระสงฆ์ให้ศีลกับเรา มักใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ แต่หากไม่มีพระสงฆ์ ก็สามารถสวดคนเดียวได้เช่นกัน

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

บทสวดนมัสการไตรสรณคมน์

ไตรสรณคมน์ คือ คำปฏิญาณที่ได้บอกว่า เราจะจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้า และ ระลึกถึงพระรัตนตรัยเสมอ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ…ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ…สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ…ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ…ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ…ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ…ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดพระคาถาชินบัญชร

ถือเป็นบทสวดมนต์ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยมากที่สุด หากมีเวลาว่าง เหมาะแก่การสวดมนต์เป็นอย่างมาก ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า เจอแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต เชื่อว่า แต่งโดยพระเถระชาวล้านนา มีการปรับปรุงแก้ไขโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ช่วยเสริมเมตตามหานิยม ขจัดสิ่งชั่วร้ายให้ห่างจากตัว

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

เว็บเศรษฐี
หวย 3 ตัว 2 ตัว มีครบ แทงกับ เว็บเศรษฐี จ่ายสูงสุดบาทละ 950

บทแผ่เมตตา

เมื่อทำการสวดมนต์ทุกบทที่เราต้องการแล้ว ก็ทำการแผ่นเมตตา โดยเริ่มจากการแผ่เมตตาให้กับตัวเอง ผู้อื่น สรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวร

กรวดน้ำ

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

เริ่มจากการแผ่เมตตาให้กับตนเอง ให้ชีวิตของเราเจอแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสมเร็จในทุกอย่าง หวังสิ่งใด ก็ได้สิ่งนั้นตามที่ต้องการ

(กราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง แล้วจึงท่องบทสวด)

อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข)…อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์)…อะหัง อเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร)….อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก)…อะหัง อะนีโฆ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค)…สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (จงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ)

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

เป็นการแผ่เมตตาให้กับเหล่าสัตว์ที่เราได้นำเนื้อเอามารับประทาน เพื่อให้วิญญาณของสัตว์เหล่านี้ ไปสู่สุขคติ ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกต่อไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ (เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น)
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด (อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย)
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด (อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย)
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด (อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ (รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยสิ้นเถิด)

เว็บ Lottoup
เว็บหวยราคาดี LottoUP เปิด 24 ชม. ฝากถอนฟรี ปลอดภัย 100%

บทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

เป็นการสวด เพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง คนที่เรารักและหวังดี รวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ยังคงตามมาจองล้างจองผลาญในชาตินี้ ให้ชีวิตคนที่เรารักมีแต่ความสุข ให้เจ้ากรรมนายเวรได้เลิกจองเวรจองกรรมกันเสียที

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร…อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย….อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา…อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา…อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา…อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี…อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ไหว้พระ

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ไทยรัฐออนไลน์

สรุป

การสวดมนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะ บทสวดมนต์ก่อนนอน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะจบวันที่แสนยาวนานของเรา เพื่อสงบจิตสงบใจ สามารถเข้านอนได้อย่างสบายใจ เราจึงทำการสวดมนต์ เพื่อให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น และยังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดี ที่ช่วยให้เรามีสมาธิมากกว่าเดิม ใครที่ต้องการสวดมนต์เสริมดวงเรื่องต่างๆ ก็ต้องลองดูใน 10 คาถาบูชาดวงชะตา สวดแล้วชีวิตรุ่งเรือง

บทความแนะนำ