Skip to content
หน้าแรก » บทสวดมนต์ประจำวันเกิด เสริมความเป็นสิริมงคล

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด เสริมความเป็นสิริมงคล

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด ถือเป็นอีกหนึ่งบทสวดที่จำเป็น สำหรับคนที่เกิดในแต่ละวัน หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมเราไม่ท่องบทสวดเดียวไปเลย ทำไมต้องท่องบทสวดตามวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพุธตอนกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ด้วย นั่นก็เพราะว่า พระประจำวันเกิด ของแต่ละวันนั้น ไม่เหมือนกันเลย ต้องมีการบูชาที่แตกต่างกันออกไป แม้แต่การ ห้อยพระประจำวันเกิด ก็เช่นกัน อยากเสริมดวง ให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆ เข้ามา Ruay 9 จะพาทุกท่านไปดู บทสวดมนต์ประจำวันเกิด เอง

ไหว้พระ

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด ของคนทั้ง 7 วัน

การท่อง บทสวดมนต์ประจำวันเกิด ถือเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน โดยพระพุทธรูปแต่ละองค์ จะมีความแตกต่างกันไปตามวันเกิด ผู้ที่จะทำการสวดมนต์พระตามวันเกิดได้นั้น ไม่ได้แค่มีจิตศรัทธาเท่านั้น แต่ต้องตั้งตนอยู่ในความดี ไม่กระทำความชั่ว พูดดี ทำดี คิดดี แล้วพระท่านจะคุ้มครอง คล้ายๆ กับความเชื่อเรื่อง เลขนำโชคประจำวันเกิด ที่แต่ละคนในแต่ละวัน จะมีเลขเป็นของตัวเองเช่นกัน โดย Ruay สามารถแบ่งบทสวดของแต่ละวันตามพระพุทธรูปแต่ละปาง ดังนี้

บทสวดมนต์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์

พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ คือ ปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ท่ายืน ลืมพระเนตรไปข้างหน้า สองพระหัตถ์ประสานกันที่พระเพลา กำลังทอดพระเนตรไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์

พระพุทธรูปปางถวายเนตร

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

(ควรสวดวันละ 6 จบ เพื่อให้ชีวิตปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง)

บทสวดมนต์ของคนที่เกิดวันจันทร์

พระพุทธรูปประจำวันจันทร์ คือ ปางห้ามญาติ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ท่ายืน พระหัตถ์ขวาอยู่บริเวณอก ตั้งขึ้นเหมือนกำลังห้ามบางสิ่งบางอย่าง บางทีก็เรียกว่า ปางห้ามสมุทร หรือ ปางห้ามพยาธิ

พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

(ควรสวดวันละ 15 จบ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข มีแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต มีความสุขไปนานๆ)

บทสวดมนต์ของคนที่เกิดวันอังคาร

พระพุทธรูปประจำวันอังคาร คือ ปางไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ท่านอน หรือ ท่าบรรทม เดิมหมายถึง ปางปรินิพพาน เป็นท่านอนตะแคง พระหัตถ์ขวาหนุนหัว พระหัตถ์ซ้ายวางระนาบไปกับตัว

พระพุทธรูปปางไสยาสน์

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

(ควรสวดวันละ 8 จบ จะช่วยให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆ เข้ามา สิ่งชั่วร้ายต้องพ่ายแพ้ไป)

บทสวดมนต์ของคนที่เกิดวันพุธ ตอนกลางวัน

พระพุทธรูปประจำวันพุธ ตอนกลางวัน คือ ปางอุ้มบาตร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่ายืน พระหัตถ์ทั้งสองกำลังประคองบาตรอยู่

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(ควรสวดวันละ 17 จบ ชีวิตจะมีแต่ความสุข มีเรื่องดีๆ ที่ทำให้เรายิ้มได้ในทุกๆ วัน)

บทสวดมนต์ของคนที่เกิดวันพุธ ตอนกลางคืน

พระพุทธรูปประจำวันพุธ ตอนกลางคืน คือ ปางสะดุ้งมาร พระพุทธรูปปางนี้ สามารถเรียกได้หลายชื่อ เช่น ชนะมาร หรือ มารสะดุ้ง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนตัก พระหัตถ์ขวาคว่ำลงที่เข่า นิ้วชี้ลงที่พื้น

พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

(ควรสวดวันละ 12 จบ สำหรับคนที่เกิดวันพุธ ระหว่างช่วงเวลา 18.00 – 05.00 น. ของอีกวัน จะช่วยให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง)

บทสวดมนต์ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี คือ ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ เป็นพระพุทธรูปที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ สองพระบาททับซ้อนกัน พระหัตถ์ซ้ายทับพระหัตถ์ขวา วางซ้อนกันอยู่บนตัก

พระพุทธรูปปางสมาธิ

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง
ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ
เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(ควรสวดวันละ 19 จบ อยากให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆ ความชั่วจะแพ้ภัยตัวเอง)

บทสวดมนต์ของคนที่เกิดวันศุกร์

พระพุทธรูปประจำวันศุกร์ คือ ปางรำพึง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่ายืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันบริเวณอก โดยที่พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

พระพุทธรูปปางรำพึง

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(ควรสวดวันละ 21 จบ จากเรื่องร้ายจะกลายเป็นดี ไม่มีฝันร้ายเข้ามากวนใจอีกต่อไป มีแต่ความสุขเข้ามาแทน)

บทสวดมนต์ของคนที่เกิดวันเสาร์

พระพุทธรูปประจำวันเสาร์ คือ ปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีพญานาคแผ่หัวอยู่ด้านหลัง เป็นพญานาค 7 หัว ทำท่านมัสการพระพุทธเจ้า

พระพุทธรูปปางนาคปรก

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

(ควรสวดวันละ 10 จบ ชีวิตมีแต่ความเจริญ ไม่มีใครสามารถทำร้ายเราได้ ชีวิตมีความเป็นสิริมงคลตลอดกาล)

พระพุทธรูปหันหลัง
พญานาค 7 เศียร

พญาศรีสัตตนาคราช เป็นพญาที่มีทั้งหมด 7 เศียร มีลำตัวเดียว มีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก เชื่อว่าเป็น พญานาควรรณะกษัตริย์ของทางฝั่งลาว ชอบปฎิบัติธรรม ไม่ชอบการต่อสู้ มีนิสัยอ่อนโยน

ปรินิพพาน

ตามหลักพุทธศาสนา เป็นการดับของกิเลส ไม่มีความทุกข์ ไม่มีกิเลสอีกต่อไป ในพุทธประวัติ หมายถึง การจากไปของพระพุทธเจ้า หากเป็นพระอรหันตสาวก ใช้คำว่า ‘นิพพาน’ เท่านั้น

ต้นพระศรีมหาโพธิ์

เป็นต้นไม้ที่พระโคตมพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ และ ตรัสรู้ที่นี่ ปัจจุบัน มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สำคัญอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ พุทธคยา เมืองอนุราธปุระ และ วัดพระเชตวันมหาวิหาร

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Travel Kapook

สรุป

อยากให้ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล ต้องหมั่นท่อง บทสวดมนต์ประจำวันเกิด ทุกวัน จะช่วยให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญเข้ามา สิ่งชั่วร้ายจะไม่สามารถเข้ามาทำร้ายเราได้ ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เมื่อท่องบทสวดเป็นประจำ หมั่นทำแต่ความดี ก็จะทำให้มีดวงเรื่องเงินทอง โชคลาภ ลองไปเสี่ยงดวงกับ LOTTOVIP หรือ TODE จะช่วยให้คุณได้กำไรจากเงินที่ลงทุนไป แถมยังได้ความสุข ความสนุกสนานกลับมาด้วย

บทความแนะนำ