Skip to content
หน้าแรก » บทสวด คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี พ้นจากอันตรายทั้งปวง

บทสวด คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี พ้นจากอันตรายทั้งปวง

ความฝัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่เรากำลังหลับ แล้วถ้าเกิดฝันร้ายล่ะ เราสามารถแก้ด้วย คาถาแก้ฝันร้าย ได้ไหม แน่นอนว่าไม่มีใครอยากฝันร้ายหรอก โดยเฉพาะบางคนที่มักจะฝันร้ายอยู่บ่อยๆ เวลาตื่นมาก็รู้สึกไม่ดี เหมือนความฝันนั้นได้ดูดพลังบวกในวันนั้นไปแล้ว หากอยากได้พลังบวกกลับมา ก็ต้องมาสวดคาถาแก้ฝันร้าย เพื่อให้ความฝันนั้นพลิกจากร้ายกลายเป็นดี

รวมบทสวด คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี

คาถาแก้ฝันร้าย

คาถาแก้ฝันร้าย

เปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นดี อีกหนึ่งบทคาถาแนะนำ สำหรับคนที่ฝันร้าย ใ้ช้เวลาเพียง 5 นาทีในการท่องบทสวดเท่านั้น สามารถทำได้ในเวลาไหนก็ได้

(เมื่อตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายในตอนเช้า ให้สวดภาวนากับน้ำ แล้วใช้น้ำลูบหน้า เพื่อแก้ฝันร้าย)

สะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป

สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโท ทุสสุปินัง อะกันตัง ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป

สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

คาถายันทุน

คาถายันทุน

คาถายันทุน หรือ คาถาอภัยปริตร เป็นบทคาถาที่ช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวง ปัดเป่าลางร้ายอันเกิดจากสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย อย่าง ฝันร้าย หรือ ลางร้าย เชื่อว่า สวดแล้วสามารถคุ้มครองดวงชะตา ผ่อนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นเบา แก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดีได้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (่ท่องทั้งหมด 3 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตังพุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

(นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมัง คะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

(นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมเจ้า)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะสัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

(นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระสังฆเจ้า)

คาถายันทุน 9 ชั้น

คาถายันทุน 9 ชั้น

บทคาถายันทุน 9 ชั้น มีความยาวกว่าบทคาถายันทุน เวอร์ชั่นทัวไปเล็กน้อย แบ่งออกไปตามวันเกิด หนึ่งในบทสวดที่นิยมสวดกันก่อนนอน และยิ่งใครที่ฝันร้ายเป็นประจำ ยิ่งจำเป็นต้องสวดบทนี้ เพราะช่วยให้คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ

 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “อาทิตย์”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “จันทร์”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “อังคาร”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “พุธ”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “พฤหัสบดี”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “ศุกร”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “เสาร์”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “ราหู”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “เกตุ”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

อานิสงส์ของการสวดคาถายันทุน 9 ชั้น

 • ช่วยคุ้มครองดวงชะตาของผู้สวดจากเคราะห์ร้าย และ อันตรายต่างๆ จากฝันร้ายให้กลายเป็นดี หรือ ผ่อนหนัก ให้เป็นเบา
 • เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร มีเมตตามหานิยม
 • เวลาที่เกิดการเคลื่อนย้ายของพระราหู จะช่วยป้องกันอำนาจจะพระราหูให้ไม่สามารถทำอะไรเราได้
 • ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข อายุยืนยาว

สรุป

บ่อยครั้งที่เรามักจะตกอยู่ในฝันร้ายเสมอ บางคนก็นานๆ ทีครั้ง บางคนก็แทบทุกวัน แต่ไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นอย่างไร มันก็คือ ฝันร้าย สำหรับเรา คนไทยเชื่อว่า ความฝัน เป็นเสมือนกับลางบอกเหตุที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต หรือ เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนรอบตัวเราก็ได้

ดังนั้น เพื่อความสบายใจ แอดมินจึงได้นำเอา คาถาแก้ฝันร้าย มาให้ทุกท่านได้ลองท่องดู เผื่อว่าจะหายฝันร้ายเสียที หรือหากใครที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายไปหมาดๆ ก็จะช่วยให้ฝันร้ายนั้น กลายเป็นสิ่งดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเราแทน ส่วนใครที่คิดว่า แค่ท่องคาถายังคงไม่พอ ให้ไปส่องดู วิธีแก้ฝันร้าย ของเราได้เลย หรือหมั่นทำบุญโรงทานอาจจะช่วยได้

หากอยากได้สูตร หรือติดตามผลหวยย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็น หวยไทย หวยรัฐบาล หวยฮานอย หวยลาว ก็อย่าลืมเข้ามาที่ Ruay 9 ของเราได้ เพราะได้รวบรวมเลขเด็ด หวยซอง สำนักหวยดัง มาให้ได้ติดตามในทุก ๆ วัน

บทความแนะนำ